Categories:

  Tractament de les dades de caràcter personal

  La Institució Francesc de Borja Moll, NIF: G-57935280, amb domicili al carrer Julià Àlvarez, 11 porta C, 07005 Palma (Mallorca) és la titular de la pàgina web www.editorialmoll.cat. Amb la informació personal subministrada voluntàriament pels nostres clients i amics, es forma una base de dades que podrà servir per a subministrar a les persones interessades informacions relatives a les nostres publicacions o sobre temes culturals en general.

  Les dades personals obtingudes mitjançant comunicació de l'usuari, suposen la seva autorització per al seu tractament automatitzat amb les finalitats expressades anteriorment. La Institució Francesc de Borja Moll. garantitza la confidencialitat d'aquesta informació i es compromet a no transmetre-la a cap altra entitat.

  Qualsevol usuari pot exercir en qualsevol moment el seu dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les o cancel·lar-les, mitjançant correu electrònic o carta dirigida al nostre domicili.


  Cistella

  Cap article

  0,00 € Despeses de tramesa
  0,00 € Total

  IVA inclos

  Cistella Validar

  INSTITUCIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL
  Carrer Julià Àlvarez, 11 porta C, 07005 Palma (Mallorca)
  NIF: G-57935280